Omplaceras till reservlistan.

Läs hela artikeln här