▸ NEW YORK. Som om inte allt redan går mäktiga Vegas väg… Nu har William Karlsson börjat näta också.

Läs hela artikeln här