”Ytterligare ett exempel på vår goda relation och samarbete med Kristianstad”

Läs hela artikeln här