Sportchefen gläntar på dörren för NHL-spelarna.

Läs hela artikeln här