”Det är inspirerande och det är klart att det spelade in i beslutet att komma hit”

Läs hela artikeln här