”Vi vet definitivt att en spelare bär på Covid-19 och risken är väl överhängande att fler har smittats”

Läs hela artikeln här