▸ I slutet av juni valde Albin Grewe att lämna Djurgården. Tanken var att spela för Saginaw Spirit i OHL.

Läs hela artikeln här