Vann efter förlängning och räddade säsongen.

Läs hela artikeln här