Utses som förlorare på walk over.

Läs hela artikeln här