Omhändertogs av polis för narkotikabrott – nu träder Timråspelaren fram.

Läs hela artikeln här