Ska handla om ett kortare avtal.

Läs hela artikeln här