Under torsdagen väntas regeringen ta beslut om att höja publikgränsen från 50 till 500 personer.

Läs hela artikeln här