Fleury släpper förstaspaden till Lehner.

Läs hela artikeln här