Dubble pristagaren kritiskt mot beslutet att ta bort individuella priser i TV-pucken.

Läs hela artikeln här