▸ Oskar Steens lår väckte reaktioner. Det är något Björklövens forward är van vid.

Läs hela artikeln här