Lämnar med omedelbar verkan.

Läs hela artikeln här