▸ Joel Lassinantti har presenterats officiellt för en återkomst i Luleå.

Läs hela artikeln här