”En bra indikator på vad vi kan göra och vår potential”

Läs hela artikeln här