Köps ut från sista året på kontraktet.

Läs hela artikeln här